Co říkají studenti

Nejvíce si vážím získaných znalostí týkajících se finančního řízení podniku

"Z doktorského studia na Ekonomické fakultě TUL si nejvíce vážím získaných ekonomických znalostí týkajících se finančního řízení podniků. Tyto znalosti mi v současné době umožňují úspěšně získávat od nejrůznějších národních i mezinárodních poskytovatelů finanční prostředky pro firmy i veřejné instituce  na financování nejen výzkumných, ale i dalších aktivit těchto organizací."

Markéta Dubová
Vyzkoušejte to také

Doktorské studium mi umožnilo rozšířit si obzory

"Doktorské studium mi umožnilo rozšířit si obzory, navázat nové perspektivní kontakty a ujasnit si směr svého dalšího působení. Výuka kvalifikovaných pedagogů, přednášková činnost a účast na mezinárodních konferencích mi pomohly nejen k prohloubení odborných znalostí, ale i k rozvoji prezentačních a komunikačních dovedností."

Honza Kellner
Vyzkoušejte to také

Ačkoli jsem na EF TUL krátce, svého rozhodnutí nelituji

"Ačkoli jsem na EF TUL teprve krátce, svého rozhodnutí nastoupit na fakultu do doktorského studia rozhodně nelituji. Díky času strávenému jako doktorand mám možnost prohlubovat si znalosti v oblastech, které mě osobně zajímají, a věnovat se jejich praktické aplikaci způsobem, který mě baví. Navíc, na rozdíl od bakalářského či navazujícího, mi doktorské studium poskytuje mnohem větší prostor zorganizovat si čas, jak potřebuji, takže si stihnu plnit i pracovní závazky." 

Tereza Semerádová
Vyzkoušejte to také

Zpracovávám...